Seurantalon piha

Västilän Voimantalo Orivedellä. Kuva Jussi Kirjasniemi.

Seurantalot on usein rakennettu maisemallisesti merkittäville paikoille. Ne erottuvat kylä- ja kaupunkikuvassa ja niillä on julkisen rakennuksen tuomaa arvoa. Hyvä piha on turvallinen kaiken ikäisille ja eri toimintakyvyn omaaville käyttäjille. Se on sopusoinnussa luonnon, maiseman ja lähiympäristönsä kanssa. Pihat ovat osa käyttöympäristöä, ja niillä sijaitsee useita eri toimintoja: leikkipaikkoja, istutuksia, kesäteatterin lavoja, pysäköintialue tai urheilupaikka.

Pihan kehittämisen tulee perustua käyttäjien tarpeiden lisäksi historiallisen miljöön kunnioittamiseen, maisemallisten arvojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen sekä hoitoon käytettävien resurssien huomioimiseen. Huoltovapaata pihaa ei ole, mutta monet ratkaisut voivat helpottaa hoitoa ja samalla lisätä pihan ekologista monimuotoisuutta ja kiinnostavuutta.

Osana pihasuunnitelmaa tai sen lisäksi on tarvittaessa laadittava valaistussuunnitelma sekä pintavesisuunnitelma, jossa esitetään rakennuksen ja tontin kuivanapitojärjestelyt sekä kattovesien poisjohtaminen. Pihasuunnittelun yhteydessä on hyvä tarkastella myös pihan turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä mahdollisuutta niiden parantamiseen.

Pihasuunnitelmia laativat hortonomit ja maisema-arkkitehdit. Mahdollisesti tarvittavia erikoissuunnittelijoita voivat olla rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Pihasuunnittelun yhteydessä tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen toimenpiteiden mahdollisen luvanvaraisuuden selvittämiseksi.

 

Lisää aiheesta:

Pihan hoito ja pihasuunnittelu, vesiolosuhteet, luontoarvot, kasvit ja pihan valaistus:

Maisema-arkkitehti Emilia Saatsin artikkeli Seurantalojen pihojen hoito ja kunnostus