Linkit ja lisätiedot


Tietoa taloista

Seurantalolla
Tuomas Uusheimon ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyönä syntynyt Seurantalolla-valokuvateos (2017) on kunnianosoitus suomalaiselle vapaaehtoisuudelle, talkoolaisuudelle ja seuratoiminnalle, samalla kun se on asiantunteva katsaus seurantaloarkkitehtuurin historiaan.

 

Yhdessä rakennetut - Suomalaiset seurantalot / Med gemensamma krafter - föreningshus i Finland (pdf)
Talojen historiaa, arkkitehtuuria ja tietoa niihin liittyvästä kansalaistoiminnasta. Euroopan rakennusperintöpäivien 2008 teemajulkaisu. Toim. Anna-Maija Halme ja Leni Pakkala.

Seurantalot 2020 - Yhdistystalot mukana muutoksessa (pdf)
Katsaus talojen historiaan ja nykypäivään erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen Kylät ry / Tauno Linkoranta 2020.

Tietoa seurantalon korjaajille

Neuvontaa ja ohjeita
Suomen Kotiseutuliiton sivuilla mm. ohje seurantalon kuntokartoituksesta.

Museoviraston korjauskortisto
Ohjeita vanhan rakennuksen kunnostamiseen ja korjaamiseen
(Museovirasto)

Kylätalo kuntoon -opas
Ohjeita kylä- ja seurantalojen jätevesi- ja energia-asioihin sekä neuvoja rahoituksen hakemiseen.
(Ekokumppanit)

www.kulttuuriymparistomme.fi
Tietoa kulttuuriympäristöstä, rakennuksista ja niiden hoidosta.
(Museovirasto ja ympäristöministeriö)

www.korjaustieto.fi
Opas kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. Sisältää myös vanhojen rakennusmateriaalien tietopankin.
(ympäristöministeriö)

www.hometalkoot.fi
Käytännönläheistä tietoa kosteus- ja homevaurioiden ehkäisystä.
(ympäristöministeriö)

www.esteeton.fi
Esteettömyystietoa suunnittelijoille ja rakentajille.
(Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)

Korjausrakentamiskeskukset
Lista korjausrakentamiskeskuksista Kulttuuriympäristömme-sivulla. Korjausrakentamiskeskukset jakavat neuvoja rakennusten perinteisistä korjaus- ja rakentamistavoista. Monet järjestävät kursseja ylläpitävät varaosapankkeja.

 

Perinnerakentamisen osaajia

Perinnemestarin ammattilaisrekisteri
(Perinnemestari.fi)

Metsänkylän navetan osaajarekisteri
(Metsänkylannavetta.fi)

 

Tutkimuksia ja selvityksiä

Seurantalojen korjausavustukset. Selvitys valtionavustusten käytöstä ja vaikutuksista

issuu-tiedosto

pdf-tiedosto

Vuonna 2015 julkaistussa Suomen Kotiseutuliiton selvityksessä kuvataan seurantalojen korjausavustusjärjestelmän toimivuutta ja
tuloksia sekä avustusjärjestelmän vaikutuksia talojen kulttuurihistorialliseen arvoon ja kansalaistoimintaan.

Seurantalo paikallisena voimavarana -tutkimushanke (pdf)
FM Tapani Sainio selvitti seurantalojen alueellista merkitystä Suomen Kotiseutuliiton toimeksiannosta vuonna 2004. Tutkimuksella tavoitteet olivat kartoittaa minkälaisia vaikutuksia taloilla on ollut paikallisen toimeliaisuuden kannalta sekä löytää talojen kunnostus- ja rakennusprojektien eri tyyppitapauksia ja koostaa niistä parhaimpien toimintamallien kokoelma.

 

Seurantaloihin liittyviä arkistolähteitä

Suomen Kotiseutuliitto
Maan kattavin arkisto seurantalojen valokuvia, piirustuksia ja korjaussuunnitelmia. 


Seurantalot Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa

Seurantaloaineistot Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa sekä tietoa mm. talotyypeistä.

Työväen Arkisto
Suuri määrä vapaasti tutkittavia työväenliikkeen aineistoja. Jonkin verran myös työväentalojen piirustuksia.