Turvallisuus ja esteettömyys

Veitsiluodon työväentalon luiska sopeutuu hyvin talon yleisilmeeseen. Lisäksi ulkoportaissa on molemminpuoliset kaiteet. Kuva Tuomas Uusheimo.

Turvallisuus

Seurantalo on kokoontumishuoneisto, jonka turvallisuudesta tulee huolehtia asianmukaisesti. Seurantalo tulee varustaa asianmukaisista opastein, palohälyttimin sekä ensiapu- ja alkusammutusvälinein.

Talolle tulee laatia pelastussuunnitelma, joka sisältää suunnitelman niistä toimenpiteistä, joiden avulla pyritään ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä. Suunnitelman tarkoituksena on tunnistaa vaaratekijät, opastaa ennaltaehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä sekä opastaa toimimaan oikein erilaisissa vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelma
(Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)

På svenska: Räddningsplan
(Räddningsbranschens centralorganisation i Finland SPEK)

Esimerkki pelastussuunnitelmasta (pdf)
SPEK:n mallipohjaan tehty pelastussuunnitelmaesimerkki

Esteettömyys


Esteetön ympäristö sopii kaikille. Esteettömyyttä parantamalla edistetään talon käytettävyyttä ja voidaan saada talolle myös uusia käyttäjäryhmiä. Esteettömyyskorjauksia suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvontaviranomaiset osaavat arvioida, mitkä ratkaisut soveltuvat parhaiten taloon.

Esteettömyyden parantamisen voi aloittaa tarkistamalla seuraavat asiat:

Ulkona

 • Ovatko opasteet selkeitä ja helppolukuisia?
 • Ovatko pihan kulkuväylät tasaisia, kovapintaisia ja riittävän leveitä?
 • Onko pihalla penkkejä levähdyspaikoiksi?
 • Ovatko pysäköintipaikat lähellä ja onko esteettömät pysäköintipaikat merkitty selkeästi?
 • Onko saattoliikenteellä pysähtymismahdollisuus sisäänkäynnin lähellä?
 • Onko sisäänkäynti katettu ja valaistu ja onko tasanne riittävän suuri?
 • Onko portaissa käsijohteet molemmin puolin?
 • Onko portaiden yhteyteen rakennettu loiva luiska (kaltevuus max 5 %)? Onko luiska riittävän leveä (90 cm)?

Sisällä

 • Onko sisällä helppo liikkua eri tilojen välillä, vai ovatko esim. kynnykset liian korkeita?
 • Onko sisätilojen portaissa yhtenäiset, molemminpuoliset käsijohteet? Onko portaiden yhteydessä luiska?
 • Onko rakennuksessa esteetön wc ja onko kulku sinne opastettu selkeästi?
 • Ovatko kulkuväylät riittävän leveät?
 • Onko valaistus riittävä?
 • Millainen akustiikka talossa on? Onko esim. induktiosilmukan asentaminen mahdollista?
 • Onko tieto talon esteettömyydestä saatavilla talon nettisivuilla ja seurantalot.fi-sivun taloesittelyssä?

(Lähde: www.esteeton.fi sekä Keski-Suomen Kylän Sydän hanke)

Esteettömyyskorjauksia suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä pätevään suunnittelijaan. Suunnittelijan tulee huomioida rakentamismääräysten (RakMK F1) mukaiset esteettömyyden vaatimukset. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa seurantaloissa tulee erityisen tarkkaan etsiä mahdollisimman vähän taloa muuttavat ratkaisut.

Esteettömyydestä elinvoimaa seurantaloille
Artikkeli seurantalot.fi-sivustolla

www.esteeton.fi
Portaali rakennetun ympäristön esteettömyydestä
(Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)

Tarkistuslista esteettömyysarviointiin (pdf)
Kokoontumistilojen esteettömyyden arviointiin laadittu kartoituslomake. Lomaketta voi käyttää apuna esteettömyyden arvioinnissa.
(Keski-Suomen Kylän Sydän -hanke)

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajat
Rekisteri pätevistä esteettömyyskartoittajista eri puolilla Suomea
(Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)