Rahoitus ja avustukset

Korjausavustuksia voi hakea useista lähteistä. Yleensä rahoitus koostuu yhdistyksen omista varoista, talkootyöstä, avustuksista ja lahjoituksista. Korjauksen rahoitus tulee suunnitella realistisesti yhdistyksen resurssit huomioon ottaen.

Valtionavustuksissa periaate on, että samoihin korjaustoimenpiteisiin ei voi saada julkista rahoitusta useammasta lähteestä. On hyvä muistaa myös, että avustukset maksetaan yleensä osittain tai kokonaan vasta toteutuneiden kustannusten perusteella.

Remonttihankkeen vetäjän muistilista:

  • Lue rahoituspäätös tarkkaan ja noudata ehtoja
  • Huolehdi kirjanpidosta ja säilytä kuitit
  • Noudata kilpailutussääntöjä
  • Pidä kirjaa talkootunneista ja muista hankkia talkoovakuutus

(Lähde: Kylätalo kuntoon -opas)

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton jaettavaksi. Korjausavustuksella on tarkoitus säilyttää talojen kulttuurihistoriallista arvoa ja ylläpitää niiden kuntoa ja toimivuutta. Avustusta voi käyttää myös taloteknisiin korjauksiin. Hakuaika on vuosittain syyskuussa.

Seurantalojen korjausavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjauksia varten.

> Seurantalojen korjausavustus
Suomen Kotiseutuliitto


Kuntien avustukset

Kunnat jakavat erilaisia korjausavustuksia, lisätietoja kuntien omilla sivuilla.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Ely-keskukset myöntävät harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon rakennusten omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Avustusta saavien kohteiden tulee olla kaavalla suojeltuja tai muuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

> Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Ely-keskus

Entistämisavustus

Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennuksiin, joita koskee lakiin perustuva suojelumääräys tai jotka ovat muuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, ja joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Hakuaika vuosittain syys-lokakuussa.

> Entistämisavustus
Museovirasto


Svenska Kulturfonden

Ruotsinkieliset yhdistykset, jotka omistavat seurantalon, voivat saada Svenska Kulturfondenin avustusta.

> Renoveringsstöd för föreningshus
Svenska Kulturfonden


EU-rahoitteiset hankkeet ja ohjelmat

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseuturahaston rahoitusta voi hakea ELY-keskuksista.

Leader-ryhmien jakamaa hankerahoitusta on mahdollista saada myös seurantalojen korjauksiin. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

 

> Euroopan maaseutuohjelma ELY-keskuksen sivuilla

> Euroopan Maaseutuohjelma maaseutu.fi:ssä

> Leader-rahoitus Leader Suomen sivuilla


Säätiöt

Seurantalon korjauksiin on mahdollista saada rahoitusta säätiöiltä, joiden tarkoitukseen korjaustoiminnan tukeminen kuuluu.

> Säätiöt verkossa
Listan avulla voi etsiä sopivaa säätiötä.
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta