« Takaisin

Korona-avustus haussa seurantaloille - Coronastöd för sammmanslutningar som upprätthåller föreningshus

ilmoituskuvitus

(På svenska se nedan)

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus on haettavissa 5.10.2020 asti (hakuaikaa pidennetty).

Avustusta haetaan ministeriön asiointipalvelussa. Älä jätä hakemuksen tekoa viimeiseen hakupäivään 18.9.2020, jotta sähköinen hakujärjestelmä ei ylikuormittuisi.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Ohjeet ja linkki asiointipalveluun:
https://minedu.fi/-/korona-avustus-seurantaloja-yllapitaville-yhteisoille

Korona-avustus on tarkoitettu seurantalojen ylläpitokuluihin ja se haetaan ministeriön asiointipalvelussa. Seurantalojen korjausavustus on haussa 1.-30.9. Kotiseutuliiton hakujärjestelmässä.

Lisätietoja:

Suomen Kotiseutuliitto, hankesihteeri-tiedottaja Sanna Käyhkö (puh. 046 567 3997) Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (puh. 02953 30281),
torstaisin ja perjantaisin klo 8.30 – 10.

 

***


Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd som är avsett för att stödja sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus som är i bruk för föreningsändamål i det läge som förorsakats av coronapandemin. Understöd kan sökas senast 5.10.2020 (uppdaterad söktid).

Man ansöker om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Lämna helst in ansökan redan före den 18 september, så att vår e-tjänst inte överbelastas.

Understödet får användas för kostnader för underhåll av ifrågavarande byggnader och kan gälla bl.a. el-, uppvärmnings- och vattenavgifter, avgifter för tele/datakommunikation, försäkringar, fastighetsskatt, fastighetsskötsel och lönekostnader, nödvändiga reparationer samt andra eventuella utgifter för att hålla byggnaderna i skick.

Anvisningar och länk till e-tjänsten:
https://minedu.fi/sv/-/coronastod-for-sammmanslutningar-som-uppratthaller-foreningshus

Coronastöd är ämnad för underhållskostnader och söks via ministeriets e-tjänst. Renoveringsbidrag för föreningshus söks via Hembygdsförbundets elektroniska systemet. Ansökningstiden för renoveringsbidrag är 1.-30.9.

 

Ytterligare information:

Finlands Hembygdsförbund, projektsekreterare-informatör Sanna Käyhkö (tfn 046 567 3997 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Undervisnings- och kulturministeriet, kulturrådet Päivi Salonen (tfn 02953 30281), torsdagar och fredagar kl. 8.30 – 10.