« Takaisin

Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankista neuvoja korjaajille

Rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista voi nyt hakea tietoa ympäristöministeriön tuottamasta vanhojen rakennusmateriaalien tietopankista.

Materiaaleja voi etsiä tietokannasta materiaalin, tuotteen nimen, käyttöajan tai käyttökohteen perusteella. Sivuston kuvitus auttaa materiaalien tunnistamisessa. Tietopankki sisältää lisäksi erillisen käyttöohjeen ja käytännön ohjeita korjaajalle purkamiseen, jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyen.

Tietopankki auttaa etenkin ei-ammattilaisia tunnistamaan vanhoja materiaaleja sekä antaa tietoa niiden ominaisuuksista, haitallisuudesta ja kierrätettävyydestä. Tietopankin avulla halutaan ehkäistä turhaa purkamista ja edistää puretun materiaalin kierrätystä käyttäjien terveyttä vaarantamatta.

Rakennusmateriaalien tietopankki on osa ymparisto.fi -palvelun Korjaustieto-sivuja. Tietopankin on toteuttanut arkkitehti Pekka Hänninen ympäristöministeriön ja asiantuntijaryhmän avustuksella.

Tietopankin laadinnan taustalla on vuonna 2013 valmistunut Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma (RAMATE), jonka tavoitteena on lisätä kiinteistönomistajien ja korjaajien valmiuksia ehkäistä rakennusjätteen syntymistä sekä lajitella ja kierrättää jätteet asianmukaisesti. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että rakennus- ja purkujätteestä 70 prosenttia kierrätettäisiin jäsenmaissa materiaalina vuoteen 2020 mennessä.

Tietopankki löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.

 

Katso myös: Talon rakenteet ja korjaus Seurantalot.fi-sivustolla

 

Lähde: Kulttuuriymparistomme.fi