« Takaisin

Seurantalojen korjausavustukset vuodelle 2015 jaettu

Seurantaloja omistaville yhdistyksille jaetaan tänä vuonna korjausavustuksia 1,7 miljoonaa euroa. Korjausavustusten tarkoitus on parantaa talojen toimivuutta ja kuntoa. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Seurantalojen korjausavustuksista pääsee vuonna 2015 osalliseksi 189 yhdistystä. Avustusta saa 64,4 % hakijoista. Avustuksia suunnataan tänä vuonna aiempaa enemmän esteettömyyskorjauksiin ja haja-asutusalueilla sijaitsevien talojen jätevesiasioihin.

Suurimman avustuksen, 40 000 euroa, saa Kylmäkosken työväenyhdistys ry Pirkanmaalta peltikaton korjaamiseen. Viljolahden maa- ja kotitalousseura Pohjois-Savosta saa 39 000 euroa piha-alueen kunnostamiseen. Varsinaissuomalaisen Tarvasjoen nuorisoseuran suunnittelu- ja perusparannustyötä avustetaan 33 000 eurolla. Keskimääräinen avustussumma on noin 9053 euroa seurantaloa kohti.

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustuksilla pyritään sekä parantamaan talojen toimivuutta että tukemaan niiden välttämättömiä korjauksia. Korjaustoiminnassa keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustuksen saamisen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille.

Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

 

Seurantalojen korjausavustukset 2015 maakunnittain
(Suomen Kotiseutuliitto)

Kuva: Kolin seurojentalo on yksi vuonna 2015 avustetuista kohteista. Kuva Matti Ponkilainen.