« Takaisin

Museovirasto haluaa suojella Valistustalon

Museovirasto on esittänyt purettavaksi aiotun, Rovaniemen keskustaan vuonna 1958 valmistuneen Valistustalon suojelemista. Hyväkuntoinen talo on edelleen alkuperäisessä käytössä.

Valistustalossa on kolmikerroksinen liikesiipi ja juhlasalisiipi sekä niitä yhdistävä lämpiö. Talo on vastannut erilaisten käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia. Se on ollut monitoimitalo ja yhteisöllisen toiminnan keskus, joka on luonut puitteet kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoiminnalle. ”Valsa” tunnettiin myös Rovaniemen suosituimpana tanssipaikkana.

Valistustalon kohtalo on viime vuosina ollut toistuvasti esillä. Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi vuonna 2013 talon purkamisen sisältävän rakennusluvan Lemminkäinen Talo Oy:lle asuinkerrostalon rakentamiseksi sen tontille. Purkuluvan muutoksenhakuprosessi on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Lapin Ely-keskuselle 12.2.2015 antamassaan lausunnossa Museovirasto esittää, että talo suojellaan rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Museovirasto toteaa talon sijaitsevan merkittävässä katunäkymässä entisen kauppalantalon kanssa. Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäiset piirteensä ja on hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen. Sitä on mahdollista käyttää ja kunnostaa niin, että sen alkuperäiset ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Rakennuspaikka ja rakennus yhdessä edustavat merkittävää historiallista jatkuvuutta Rovaniemellä. Valistustalo edustaa Lapin jälleenrakennuskauden rakennusperintöä.


Lue lisää

Museoviraston tiedote

Kuva: Johanna Forsius, Museovirasto