« Takaisin

Kylän Sydän –hankkeessa kartoitettiin seurantalojen esteettömyyttä

Keski-Suomen maakunnan alueella toteutettiin 2013–2014 Kylän Sydän -hanke, jossa pyrittiin parantamaan erilaisten seurantalojen saavutettavuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta.

Rakennetun ympäristön esteettömyys tarkoittaa kaikille käyttäjille toimivaa, helposti saavutettavaa, turvallista toimintaympäristöä. Esteettömät ratkaisut palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjäryhmiä lapsiperheistä ikääntyvään väestöön.

Kahden hankevuoden aikana toteutettiin 30 esteettömyyden arviointia. Kartoitusten tavoitteena oli edistää talojen käytettävyyttä sekä tuoda mahdollisten korjaustoimenpiteiden myötä uusia käyttäjäryhmiä taloille. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa opasteisiin, ulkoalueiden esteettömyyteen, sisäänkäynteihin, valaistukseen ja sisätilojen käytettävyyteen.

Arvioiduissa rakennuksissa suurimmat ongelmat löytyivät rakennusten ulkopuolelta: hankalat sisäänkäynnit, huonot opasteet ja puuttuvat esteettömät pysäköintipaikat. Rakennusten sisätilat sen sijaan olivat melko toimivia ja vastasivat käyttötarkoitustaan, lukuun ottamatta esteettömien wc-tilojen puuttumista.

Kun vanhoja rakennuksia kunnostetaan ja hoidetaan, korjaussuunnitelmissa on hyvä huomioida esteettömyysasiat. Esteettömyyttä parantaviin korjauksiin voi hakea Kotiseutuliiton hallinnoimaa seurantalojen korjausavustusta tai ELY-keskusten jakamaa rakennusperinnön hoidon avustusta.

Lue koko artikkeli:

Esteettömyydestä elinvoimaa seurantaloille