Linkit ja lisätiedot


Tietoa taloista

Föreningshus.fi
Finlands svenska ungdomsförbundetin ruotsinkielinen seurantalosivusto.

Yhdessä rakennetut - Suomalaiset seurantalot / Med gemensamma krafter - föreningshus i Finland (pdf)
Talojen historiaa, arkkitehtuuria ja tietoa niihin liittyvästä kansalaistoiminnasta. Euroopan rakennusperintöpäivien 2008 teemajulkaisu. Toim. Anna-Maija Halme ja Leni Pakkala.

Tietoa seurantalon korjaajille

Museoviraston korjauskortisto
Ohjeita vanhan rakennuksen kunnostamiseen ja korjaamiseen
(Museovirasto)

Kylätalo kuntoon -opas
Ohjeita kylä- ja seurantalojen jätevesi- ja energia-asioihin sekä neuvoja rahoituksen hakemiseen.
(Ekokumppanit)

www.kulttuuriymparistomme.fi
Tietoa kulttuuriympäristöstä, rakennuksista ja niiden hoidosta.
(Museovirasto ja ympäristöministeriö)

www.korjaustieto.fi
Opas kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen.
(ympäristöministeriö)

www.hometalkoot.fi
Käytännönläheistä tietoa kosteus- ja homevaurioiden ehkäisystä.
(ympäristöministeriö)

www.esteeton.fi
Esteettömyystietoa suunnittelijoille ja rakentajille.
(Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE)

Korjausrakentamiskeskukset
Lista korjausrakentamiskeskuksista Kulttuuriympäristömme-sivulla. Korjausrakentamiskeskukset jakavat neuvoja rakennusten perinteisistä korjaus- ja rakentamistavoista. Monet järjestävät kursseja ylläpitävät varaosapankkeja.

 

Perinnerakentamisen osaajia

Perinnemestarin ammattilaisrekisteri
(Perinnemestari.fi)

Metsänkylän navetan osaajarekisteri
(Metsänkylannavetta.fi)

 

Tutkimuksia ja selvityksiä

Seurantalojen korjausavustukset. Selvitys valtionavustusten käytöstä ja vaikutuksista. (pdf)
Vuonna 2015 julkaistussa Suomen Kotiseutuliiton selvityksessä kuvataan seurantalojen korjausavustusjärjestelmän toimivuutta ja
tuloksia sekä avustusjärjestelmän vaikutuksia talojen kulttuurihistorialliseen arvoon ja
kansalaistoimintaan.

Seurantalo paikallisena voimavarana -tutkimushanke (pdf)
FM Tapani Sainio selvitti seurantalojen alueellista merkitystä Suomen Kotiseutuliiton toimeksiannosta vuonna 2004. Tutkimuksella tavoitteet olivat kartoittaa minkälaisia vaikutuksia taloilla on ollut paikallisen toimeliaisuuden kannalta sekä löytää talojen kunnostus- ja rakennusprojektien eri tyyppitapauksia ja koostaa niistä parhaimpien toimintamallien kokoelma.


Seurantaloihin liittyviä arkistolähteitä

Suomen Kotiseutuliitto
Maan kattavin arkisto seurantalojen valokuvia, piirustuksia ja korjaussuunnitelmia. Aineistoa voi tiedustella rakennustutkijalta (puh. 09 612 63221).

Seurantalot Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa

Seurantaloaineistot Arkkitehtuurimuseon kokoelmissa sekä tietoa mm. talotyypeistä.

Työväen Arkisto
Suuri määrä vapaasti tutkittavia työväenliikkeen aineistoja. Jonkin verran myös työväentalojen piirustuksia.